Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Aktivity 2010

  • ponuka obecnému úradu, že o.z. Jazernica daruje obci detské ihrisko; ponuka odmietnutá
  • finančný príspevok MŠ na altánok
  • vypracovanie projektu na získanie dotácie MK SR na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kostola v Jazernici; dotácia vo výške €19 000 poskytnutá v roku 2010 vlastníkovi kostola - farskému úradu v Mošovciach
  • zorganizovanie besedy s hosťom
  • zorganizovanie výletu detí MŠ a ZŠ do Planetária v Žiari nad Hronom a získanie dotácie ŽSK vo výške €520 na jeho financovanie
  • zorganizovanie prednášky pracovníkov Kysuckej hvezdárne a pozorovanie nočnej oblohy pre deti ZŠ v Jazernici. OZJ financovalo vstupné.
  • predstavenie Bábkového divadla Žilina pre deti MŠ a ZŠ na Mikuláša
  • IV. ročník Vianočný bazár
  • žiadosť o dotáciu MK SR na rekonštrukciu kostola

získané financie vo výške €20 870