Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Projekty OZ Jazernica

sú zamerané na riešenia konkrétnych problémov v obci. Detské ihrisko pre verejnosť, sprístupnenie Jazierka, návšteva divadla, hvezdárne či kina, podpora podujatia Mikuláš v obci. Samostatnou kapitolou je obnova rímskokatolíckeho kostola sv. Barbory v Jazernici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a ktorého kompletnú rekonštrukciu podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Svoj hlavný cieľ - zapojenie širokej verejnosti do diania v obci uskutočňovalo OZ Jazernica aj formou vydávania obecných Jazernických novín. V súčasnosti vydáva podobné periodikum obecný úrad pod názvom Obecný spravodaj.

Financie na projekty boli od súkromných darcov a donorov ako Orange, dva projekty (S deťmi za kultúrou a Osvetlenie kostola) podporil dotáciou Žilinský samosprávny kraj a najviac prostriedkov poskytol štát cez dotáciu MK SR a to na obnovu kostola.

V súčasnosti realizujeme projekt "Rozpočet obce", ktorý finančne podporil Fond pre transparentné Slovensko, nadácia Pontis.

Pripravujeme

záchranu drevenej patronátnej lavice, ktorá bola pôvodne umietnená vo svätyni kostola v Jazernici a dnes je uskladnená v Mošovciach (v sklade kostola). Lavica je v zlom stave a potrebuje úplne reštaurovanie.

Zároveň stále čakáme na súhlas biskupa Banskobystrickej diecézy s pokračovaním s obnovou kostola...