Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Archiv clankov


Poslankyňa Benčaťová Richterová sa vzdala mandátu

Vo štvrtok 29.3.2018 sa Lucia Benčaťová Richterová vzdala mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva obce Jazernica na protest proti netransparetnému riadeniu obce starostom Ivanom Gejdošom a proti kolektívnej hlúposti poslancov


Jazerničan možno bude učiteľom roka!

Jozef Beňuška učí fyziku po svojom a na hodinách používa vlastné učebnice. Podieľal sa na založení Centra popularizácie fyziky v Martine, kde si návštevníci môžu vyskúšať rôzne experimenty, pričom používajú jednoduché pomôcky a prostriedky, ktoré máme bežne doma.


Poslanci v Jazernici prvýkrát rozhodovali o obecnej dotácii

Minulý rok (2017) prijalo zastupiteľstvo VZN, v ktorom sa určilo kto a za akých podmienok môže získať finančnú podporu z obecných peňazí. No hneď na začiatku realizácie poskytovania dotácie bolo zistené, že niektoré obecné organizácie nespĺňajú podmienky získanie tejto dotácie...


Novela zákona o obecnom zriadení

Počet poslancov obecných zastupiteľstiev sa má od najbližších komunálnych volieb znížiť, zmena sa má týkať najmä väčších miest a obcí. Má sa tak zvýšiť efektivita obecných zastupiteľstiev aj šetriť peniaze. Vyplýva to z návrhu novely zákona o obecnom zriadení z dielne ministerstva vnútra.


Údržba drevín v obci Jazernica

Začiatkom roka "zabezpečil" obecný úrad v Jazernici bežnú údržbu drevín - osekanie spodných konárov borovíc medzi železničnou traťou a domami. Netušíme, či ide o estetickú záležitosť, ale týmto zásahom sa stratil účel výsadby týchto stromov.