Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Archiv clankov

Poslanci v Jazernici prvýkrát rozhodovali o obecnej dotácii

Minulý rok prijalo zastupiteľstvo VZN, v ktorom sa určilo kto a za akých podmienok môže získať finančnú podporu z obecných peňazí. No hneď na začiatku realizácie poskytovania dotácie bolo zistené, že niektoré obecné organizácie nespĺňajú podmienky získanie tejto dotácie...

Finančná komisia doporučuje:

1. Prehodnotiť žiadosti žiadateľov, ktorí nespĺňajú podmienky podľa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jazernica, Čl. 3, bod 1) a to: Miestny spolok SČK Jazernica, ZO ZTŠČ Jazernica, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Jazernica a COOP Jednota Jazernica nie sú právnické osoby (nemajú IČO).

2. Podporiť finančne najmä tie organizácie, ktorých činnosť zlepšuje životné podmienky v obci, reprezentuje meno obce Jazernica navonok, a ktoré majú konkrétne výsledky. 

3. Neposkytnúť dotáciu ZO ZTŠČ Jazernica z dôvodu, že organizácia nie je identifikovateľná, nie je ani právnická osoba, komisii nie je známa doterajšia činnosť, žiadosť neobsahuje konkrétny účel použitia dotácie a podľa dodatočných informácií (J. Marek) sa jedná o strelecké preteky, ktoré sú však podľa vedomostí členov finančnej komisie podujatím obce a sú hradené priamo z rozpočtu obce.

Poslanci to vyriešili svojsky - tým, ktorí spĺňajú podmienky podľa VZN odsúhlasili dotáciu a tým organizáciám, ktoré nespĺňajú, odklepli "príspevok na činnosť". A tak je akože vlk sýty a koza celá. Akože. Lebo obchádzať vlastné nariadenie nie je riešenie. Ak sme teraz, na začiatku zistili, že sú tam chyby a nedostatky, tak ich jednoducho opravme a netvárme sa, že je všetko v poriadku, keď niekto zákon (obecný) dodržiava a ďalší nie a napriek tomu obaja sú "odmenení" rovnako.

Lucia Benčaťová R.