Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Kto sme, čo sme, prečo sme a čo robíme
Občianske združenie Jazernica

oficiálne vzniklo dňa 25. mája 2006, kedy bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR. Občianske združenie Jazernica združuje od roku 2006 ľudí, ktorým záleží na princípoch demokracie, na slobodnom prístupe k informáciám a na príjemnom spolunažívaní v Jazernici.

Stanovy OZ Jazernica

O vzniku Občianskeho združenia Jazernica

Samotnému vzniku občianskeho združenia predchádzalo vyše mesačné stretávanie sa a diskusie. Prvé spontánne stretnutie zakladajúcich členov (vtedy nikto z nás netušil, že budeme zakladať občianske združenie) bolo dňa 1. apríla 2006 o 17.00 hodine na provizórnom mieste – v zasadačke Obecného úradu Jazernice. Každý mal svoje dôvody - osobné alebo všeobecné zámery. Prvým spojivkom však bola nespokojnosť. Nespokojnosť s tým, čo sa v Jazernici deje, či skôr nedeje. Individuálne snahy o riešenia problémov boli zo strany dlhoročného starostu Jaroslava Mareka ignorované alebo odmietané. Keďže spojením síl získali jednotlivé problémy väčšiu váhu, padlo spoločné rozhodnutie založiť občianske združenie, ktorého hlavnou náplňou a poslaním je rozvoj a prosperita obce Jazernica a jej obyvateľov a to najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, kultúrnej, ekologickej, duchovnej a náboženskej a športovej.

Počiatočným plánom bolo vybudovanie detského ihriska na Ruttkayovskom pozemku. Za týmto účelom sa stretli zástupcovia OZ Jazernica s pani JUDr. Eleonórou Ruttkayovou, ktorá vyjadrila podporu združeniu i jeho poslaniu. Postupne boli nastolené ďalšie aktuálne problémy ako odvodňovací rigol na pozemku pri železničnej stanici, nefungujúce alebo neexistujúce obecné osvetlenie, chýbajúce cesty, nedokončená lavička ku chránenému jazierku, rozhlas, činnosť pošty a obchodu. Problémy boli viaceré, ale do popredia vystúpila najmä rekonštrukcia Kultúrneho a hasičského domu v Jazernici (KD), ktorú naplánoval starosta Jaroslav Marek na leto 2006 a ktorá mala pohltiť všetky, niekoľko rokov šetrené obecné financie. Okolo plánu rekonštrukcie boli nejasnosti a iracionálne riešenia a v mene tejto akcie boli zrušené všetky výdavky do iných oblastí. V tejto neprehľadnej situácii vstúpil do hry Ing. Miroslav Bodjan, zakladajúci člen združenia a majiteľ stavebnej firmy. Ako víťaz súťaže o zabezpečenie rekonštrukcie začal dňa 5.6.2006 stavebné práce. Zamestnanie našli najmä obyvatelia Jazernice. A hoci sa rekonštrukcia nevyhla viacerým problémom, podarilo sa dňa 27.9.2006 toto dielo v termíne dokončiť a zrekonštruovaný kultúrny dom spolu s prístavbou odovzdať starostovi ako zástupcovi obce. Verejné otvorenie staronového kultúrneho a hasičského domu sa uskutočnilo dňa 16.12.2006.

V roku 2006 sme založili v Jazernici Občianske združenie Jazernica. Vydali sme sa na cestu, na ktorej niektorí zotrvajú, iní odbočia a iní sa pridajú. Verím že, ak vytrváme v túžbe ísť za svojimi snami, ak sa stále dokážeme dívať dopredu, ak si nenecháme zatvrdnúť srdcia, tak nás nič nezastaví! A táto sila pritiahne i ostatných.
Slovami Tomáša Baťu:

„Náš život je jediným predmetom na tomto svete, ktorý nemôžeme považovať za svoje súkromné vlastníctvo, pretože sme ničím neprispeli k jeho vybudovaniu. Bol nám len zapožičaný s povinnosťou odovzdať ho potomstvu rozmnožený a zdokonalený. Majme cieľ. Človek bez cieľa sa potáca odo dňa ku dňu ako bludná ovca. Pevný cieľ a rozhodná vôľa ho dosiahnuť tvoria chrbticu nášho života, dodávajú svalom i mozgu energiu. Ľudia, ktorí vedia čo chcú, ktorí dňom a nocou majú pred očami vytýčenú métu a celou svojou bytosťou sa venujú práci k tomuto cieľu, prekonajú všetky prekážky. Tým patrí víťazstvo. Majú preto naši vrstevníci a ešte viac naše potomstvo právo žiadať vyúčtovanie nášho života.“

marian bencatDoc. MUDr. Marián Benčat, PhD.
predseda OZ Jazernica
Výročná správa OZJ 2006

Ciele a hlavné smery činnosti


Základným poslaním združenia je
vytvárať podmienky pre rozvoj a prosperitu obce Jazernica a jej obyvateľov a to najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, kultúrnej, ekologickej, duchovnej a náboženskej a športovej a
pomáhať jednotlivým členom združenia pri riešení ich konkrétnych problémov súvisiacich s obcou Jazernica.

Hlavné smery činnosti:
a) podpora vzdelávania a informačná činnosť (obecné noviny, publikácie, jazykové kurzy a i.)
b) sociálna pomoc (výlety, bazár, charitatívne akcie, sklad sociálnej pomoci, zbierky a i.)
c) podpora detí, mládeže a športu (skauting, aerobik, stolný tenis, turistika, streľba, súťaže a i.)
d) zachovávanie kultúrnych hodnôt (hudobné a divadelné vystúpenia, obnova kostola a i.)
e) ekologická činnosť (Jazierko, odpad, bociany, ryby a ostatné živočíchy, jazerá, a i.)