Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Jazernické noviny

regionálne, tlačené periodikum, ktoré vydáva od roku 2007 na vlastné náklady Občianske združenie Jazernica (v zmysle zákona č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov).

Vychádzali priebežne, minimálne 2-krát ročne, boli distribuované vydavateľom do schránok každej domácnosti v Jazernici, cena 0,- eur (zadarmo).

V roku 2012 zastavilo OZ Jazernica vydávanie Jazernických novín, najmä z dôvodu čerpanie materskej dovolenky šéfredaktorky.

Po zmene vo vedení obce ponúklo OZ Jazernica novému starostovi Ivanovi Gejdošovi a novému obecného zastupiteľstvu, ktorého členom sa stala aj šéfredaktorka Lucia Benčaťová R. ponuku na spoločné vydávanie obecných novín. Starosta a ostatní poslanci ponuku odmietli a v súčasnosti obecný úrad vydáva Obecný spravodaj.

Vydávanie Jazernických novín nebolo obnovené. Zatiaľ...


Redakcia:

Jazernické noviny
Občianske združenie Jazernica
038 44 Jazernica 3
tel./fax: 043 4947108

Šéfredaktor

Bc. Lucia Benčatová Richterová
0905 833997
lucia.bencatova@gmail.com