Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Turistický klub Janka Bojmíra Jazernica

Občianske združenie Jazernica pri príležitosti 10. výročia vzniku združenia  založilo turistický klub, ktorý nesie meno rodáka z Jazernice.

TKJBJ Sitno 2017

TK JBJ

TK Janka Bojmíra Jazernica oficiálne vznikol 7.3.2016, kedy členská schôdza OZ Jazernica rozhodla o jeho založení. 
Dňa 25.5.2016 bol klub prijatý Radou KST Turiec za člena Klubu slovenských turistov.

Do TK JBJ sa prihlásili členovia aj nečlenovia OZ Jazernica, muži, ženy, deti, ľudia rôznych profesií a turistických výkonov, najmladší člen má 1 rok, najstarší 75 rokov.

V súčasnosti má členská základňa 20 členov.

V júli 2016 zorganizoval TK Janka Bojmíra Jazernica prvý organizovaný výstup turistického klubu na Sitno a prehliadku Banskej Štiavnice – Banské múzeum v prírode a Nový zámok.

Ján Bojmír

Nestor slovenskej turistiky, funkcionár turistických organizácií, autor turistických sprievodcov a značkár chodníkov. Podľa neho je pomenovaný turistický chodník v Gaderskej doline v Blatnici.

Turistický klub Janka Bojmíra Jazernica spolufinancovaný v roku 2018 s podporou Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj v rámci programu Aktívny človek = aktívna spoločnosť poskytol Občianskemu združeniu Jazernica dotáciu z rozpočtu kraja na rok 2018 vo výške 700 € na činnosť Turistického klubu Janka Bojmíra Jazernica v roku 2018. Účelom dotácie je ochrana, prevencia a podpora zdravia obyvateľstva, voľnočasové aktivity a šport. OZ Jazernica použilo tieto prostriedky v zmysle zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2018/OŠaŠ/T/1.18 na financovanie svojich každoročných aktivít – výstup na Sitno a Ostrú a na zabezpečenie reklamných materiálov, najmä tričká pre členov klubu, magnetky a odznaky s logom klubu. Podporenú činnosť spolufinancovalo OZ Jazernica.

Zmluva
o poskytnutí dotácie

Obec Jazernica podporila finančne činnosť Turistického klubu Janka Bojmíra Jazernica

Obec Jazernica finančne podporila Občianske združenie Jazernica v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a športu, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v zmysle VZN č. 5/2017. Dotáciu vo výške 100 € použilo OZ Jazernica na financovanie činnosti Turistického klubu Jazernica v roku 2018, ktorý založilo združenie v roku 2016. Medzi stále aktivity TK JBJ patrí výstup na Sitno v Štiavnických vrchoch a výstup na Ostrú po chodníku patróna klubu Janka Bojmíra (Veľká Fatra, Gaderská dolina). TK JBJ je členom Klubu slovenských turistov a má momentálne 20 členov.

Zmluva
o poskytnutí dotácie

OstraVýstup na Ostrú 27.10.2018

Turisti (nielen) z Turistického klubu Janka Bojmíra Jazernica vystúpili spolu už druhýkrát na vrchol Ostrej vo Veľkej Fatre.

Čítať viac

Chcete byť členom nášho klubu?

alebo len tak niekedy ísť s nami na výlet...? 

Kontaktujte nás