Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Rekonštrukcia kostola sv. Barbory

Ministerstvo kultúry SR pomáha rekonštruovať jazernický kostol Kostol Sv. Barbory a Anny v Jazernici ktorý je národná kultúrna pamiatka vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Mošovce. Kostol bol postavený pravdepodobne na základoch staršieho kostola asi začiatkom 15. storočia, v roku 1517 bol kostol prestavovaný a obnovený. Pod zrekonštruovanou strechou kostola sa nachádza najstarší pôvodný drevený strop v Turci (z roku 1509). Občianske združenie Jazernica v spolupráci so správcami mošovskej farnosti vypracovali projekt na obnovu interiéru a exteriéru kostola, chýbali však financie už len na samotnú projektovú dokumentáciu. So žiadosťou sa zapojili do grantového systému Ministerstva kultúry SR, ktoré od roku 2010 do roku 2013 podporilo myšlienku rekonštrukcie kostola sumou 69 000 eur. Celkové náklady na obnovu kostola sú viac ako 260 tis. eur.

Predpoklad, že pri obnažovaní základov muriva môže dôjsť k odkrytiu dôležitých pamiatkových hodnôt sa potvrdil – pri reštaurátorskom výskume boli objavené fresky, ktoré boli pod vápenným náterom a sú datované do obdobia prvej polovice 16. storočia. Zachovalý stav malieb, ich počet, farbitosť, forma a vek robia kostol v Jazernici raritným pamiatkovým miestom na Slovensku.

V spolupráci s pamiatkovým úradom sa realizuje určeným spôsobom odkrývanie a konzervovanie malieb, archeologický výskum a stavebné práce na kostole. Projekt je prioritou Občianskeho združenia Jazernica.