Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Rozpočet obce
Projekt občianskeho združenia Jazernica

Východisková situácia, stav pred začatím projektu, definovanie problému, zdôvodnenie potreby projektu:

Nezrozumiteľnosť plánovania rozpočtu obce a aj čerpania prostriedkov počas roka; neochota pracovníkov obecného úradu vysvetliť a zdôvodniť; neprehľadné hospodárenie založené na zvyku a kopírovaní položiek rozpočtu z roka na rok; neinformovanosť poslancov a aj verejnosti. Nevedomosť ako bariéra zapájania sa občanov do vecí obecných.

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu:

Nové vedomosti a schopnosť participovať na príprave a tvorbe rozpočtu obce. Zapojenie obecnej verejnosti, aktivovanie nových iniciatív.


Tento projekt finančne podporil

Fond pre transparentné Slovensko, nadácia Pontis