Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Detské obecné ihrisko

Chýbajúce ihrisko bolo jedným zo základných podnetov, kvôli ktorému v roku 2006 vzniklo občianske združenie. Podľa starostu Mareka nebolo ihrisko potrebné, nakoľko obec už jedno mala – v areáli materskej školy. Niekoľko mesiacov sa riešila otázka prístupu do areálu MŠ, pretože regionálny úrad verejného zdravotníctva nemohol povoliť využívanie ihriska MŠ ako obecného. Výsledkom bolo riešenie, že mamičky s deťmi mohli ísť na zamknuté ihrisko MŠ, ale až po vyzdvihnutí kľúča na obecnom úrade. To, že MŠ z ihriska odkladá zariadenie ako hojdačky, šmýkačku a zakrýva plachtou pieskovisko starostu netrápilo a nedokázal ani pochopiť, že zamknuté a prázdne ihrisko neplní potreby rodín s deťmi. V tejto situácii bol prekvapivý postoj vtedajších poslancov, ktorí deti a vnúčatá mali. Od počiatočného odmietania ponuky združenia, ktoré chcelo vybudovať ihrisko a dať ho do daru obci, až po absurdnú zmluvu o vypožičaní obecného pozemku združeniu, za ktorý malo združenie platiť dane a odvoz smetí. Ku kompromisu a nájdeniu vhodnej formy zmluvy medzi obcou a združením nedošlo, najmä vďaka úsiliu starostu a jeho pracovnej stratégií „ako a prečo sa to nedá“. Občania Jazernice sa však nevzdávali a združenie opakovane ponúklo pomoc pri zabezpečení obecného ihriska. Ku dohode došlo až vďaka zvoleniu nových poslancov, podľa ktorej Občianske združenie Jazernica vybudovalo a bude udržiavať detské ihrisko na určenom obecnom pozemku (pred bývalou ZŠ) a obecný úrad zabezpečí údržbu tohto pozemku (kosenie a likvidácia odpadu).

Potreba ihriska sa prejavila hneď pri jeho výstavbe prvý deň letných prázdnin, kedy sa nedočkavé deti motali pod nohami robotníkom a museli byť napomínané, aby ešte vydržali.

Pri stavaní ihriska veľkou mierou prispeli tínedžeri, ktorí spontánne prišli a dobrovoľne pomáhali. Odvtedy majú deti k dispozícií domček so šmýkačkou, dve hojdačky, kryté pieskovisko a tabuľu s kriedami. Pre rodičov sú k dispozícií lavičky na sedenie.

Občianske združenie bude ihrisko dobudovávať podľa finančných možností.

Detské ihrisko Jazernica

 

------------ FOTO -------------