Táto stránka používa súbory cookies ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Osvetlenie kostola sv. Barbory

Občianske združenie Jazernica získalo v roku 2009 dotáciu Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry vo výške 800,- euro na projekt Sprístupnenie a zveľaďovanie duchovného dedičstva: udržateľnosť projektu osvetlenia exteriéru národnej kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky kostol Sv. Anny Samotretej a Sv. Barbory v Jazernici.

Cieľom projektu bolo osvetlenie exteriéru kostola sv. Barbory v Jazernici. Kostol z prvej polovice 15. storočia so vzácnym krídlovým dreveným oltárom je dominantou obce. Je postavený v centre obce Jazernica, umiestnený pri frekventovanej ceste II. triedy, vedľa križovatky a prechodu pre chodcov. Osvetlenie exteriéru kostola zabezpečilo jeho viditeľnosť a tým aj ochranu pred vykradnutím. V roku 2003 boli odcudzené z oltára vzácne drevené sochy Sv. Anny, Jána Krstiteľa a Pána Ježiša v hodnote 200 000,- euro. Šťastnými okolnosťami sa socha Sv. Barbory nachádzala práve u reštaurátora a preto zostala jediná na oltári. Projekt osvetlenia mal pomôcť k zabráneniu podobným nežiaducim udalostiam.

Realizáciou projektu sa kostol stal omnoho viac „viditeľným“ okoloidúcim šoférom, čo napomáha jeho propagácii. Obcou prechádza aj cyklotrasa a v rozvoji cestovného ruchu vidia obyvatelia perspektívu rozvoja obce. Okrem kostola je v Jazernici ešte jedna národná kultúrna pamiatky – Hofferíkova kúria a vzácnosťou je chránená oblasť Jazierko pri Jazernici.

Realizované aktivity

Občianske združenie Jazernica v spolupráci s vdp. Petrom Jurčíkom, správcom farnosti Mošovce, pod ktorú spadá filiálka Jazernica oslovilo architekta Ing. Jozefa Babjaka, ktorý vykonal obhliadky interiéru aj exteriéru kostola. Po konzultácii s ním bola doporučená sanácia múrov a dreveného stropu. Na základe odborného posudku architekta požiadal vlastník NKP Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mošovce o grant Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu kostola (žiadosť úspešná v roku 2010). Všetky práce, ktoré boli na projekte realizované vykonali členovia Občianskeho združenia Jazernica alebo obyvatelia Jazernice.

Osvetlenie bolo slávnostne spustené a odovzdané do užívania správcovi farnosti vdp. farárovi Jurčíkovi za účasti členov o.z. Jazernica, obyvateľov Jazernice a susedných obcí – Borcová a Blážovce. Dňa 5.9.2009 bola uzatvorená Dohoda medzi Občianskym združením Jazernica a vlastníkom NKP o prevádzkovaní a správe projektu.